Instroom Waterbouwkundig Onderwijs

De Vereniging van Waterbouwers houdt in nauwe samenwerking met de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw - die werkt onder de merknaam Waterbouw.nl - een zogenaamde Kennisinfrastructuur Waterbouw in stand. Naast het ontwikkelen van waterbouwkundig onderwijs is het van groot belang dat er voldoende studenten instromen. Om dit te bevorderen stimuleert het O&O-fonds Waterbouw in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers de promotie van de waterbouwbranche en in het bijzonder het imago van de waterbouwberoepen. Daarnaast zijn er gerichte activiteiten om te zorgen dat jongeren zich ook daadwerkelijk voor de opleidingen binnen de Kennisinfrastructuur Waterbouw aanmelden.

De actiepunten die wij organiseren om de instroom te bevorderen zijn onder andere:

 • Het intensiveren van lopende imagocampagnes (o.a. de Watertoolkit voor het basisonderwijs en het ambassadeursnetwerk voor middelbaar onderwijs) door de inzet van de Voorlichter Waterbouw.nl en waterbouwambassadeurs te optimaliseren. Dit gebeurt deels in overleg met de onderwijsinstellingen binnen de Kennisinfrastructuur Waterbouw.
 • Het O&O-fonds Waterbouw voert kennismakingsstages uit in de sector. Op brancheniveau is dit een samenwerking van de Vereniging van Waterbouwers met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).
 • Via het O&O-fonds zijn er op diverse locaties (expositiecentra en musea) spelcomputers geplaatst, waarbij jongeren op interactieve wijze kennismaken met een aantal activiteiten binnen de waterbouw (werken met een sleephopperzuiger, een snijkopzuiger, een steenstorter en een beunschip voor het vervoer van nat zand). Deze spelcomputers worden deels vervangen door zogenaamde multimediale waterbouw experiences. Deze sluiten nog beter aan bij de belevingswereld van jongeren.
 • Samen met het O&O-fonds Waterbouw werken we nauw samen met andere partijen bij de ontwikkeling van lesbrieven over de sector
 • In samenwerking met het O&O-fonds Waterbouw zijn we betrokken bij de ontwikkeling van filmpjes over waterbouwberoepen voor de jongerenwebsite scholieren.TV.
 • Jaarlijks reiken we als Vereniging van Waterbouwers de Waterbouwprijs uit aan HBO- en universitaire studenten. Hiermee stimuleren wij studenten een loopbaan te starten in de waterbouw.
 • Tenslotte zijn wij actief binnen het Kernteam Human Capital van het topteam Water. Dit kernteam stimuleert een aantal instroombevorderende activiteiten, zoals studiebeurzen water, Wereld Water College en de Topsector Waterwisselweek.
 • Het dossier Instroom Waterbouwkundig Onderwijs wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers behandeld in de Kerngroep Opleidingen.

  Aanverwante dossiers: Kennisinfrastructuur Waterbouw

  Meer informatie: http://www.waterbouw.nl/jongeren/