SROI

De Vereniging van Waterbouwers is voorstander van Social Return On Investment (SROI). Wij hebben echter fundamentele bezwaren tegen de manier waarop SROI in aanbestedingen wordt toegepast. Met SROI wordt immers ingegrepen op het regulier personeelsbeleid van bedrijven, zonder dat dit een structurele oplossing biedt voor de arbeidsmarktproblematiek. Bovendien leidt SROI tot hoge administratieve lasten en kosten en heeft het tot gevolg dat het MKB bij aanbestedingen op achterstand wordt gezet.

Naar de aard van de werkzaamheden en het gebruik van kapitaal intensief materieel, kan SROI in de waterbouw alleen bestaan uit een percentage van de loonsom, niet van de totale aanneemsom.

Daarnaast pleit de vereniging voor maatwerkafspraken, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.

Het dossier SROI wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers behandeld door de werkgroep SROI onder aansturing van de Kerngroep Sociale en Bemanningszaken.