CAO's Waterbouw

De arbeidsvoorwaarden voor het vlootpersoneel in de waterbouw worden binnen Nederland via de CAO Waterbouw en de bijbehorende CAO BTER Waterbouw geregeld. Deze CAO's worden afgesloten tussen de Vereniging van Waterbouwers (namens werkgevers) en FNV Waterbouw en CNV Waterbouw (namens werknemers). Beide CAO's worden traditioneel algemeen verbindend verklaard teneinde concurrentie op arbeidsvoorwaardenniveau te beperken.

Het uitgangspunt van de Vereniging van Waterbouwers bij de ontwikkelingen rondom arbeidsvoorwaarden is dat de waterbouwbranche bekend blijft staan als een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast dienen de arbeidsvoorwaarden goed aan te sluiten op de praktijk.

Het dossier CAO's Waterbouw wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers behandeld door de Kerngroep Sociale en Bemanningszaken.

Meer informatie over de CAO Waterbouw is te vinden op de paritaire website:
http://www.waterbouw.nl/werkgevers/cao-waterbouw/