CAO's Bouwnijverheid

Voor een aantal functies in de waterbouw worden de arbeidsvoorwaarden binnen Nederland via de CAO Bouwnijverheid en de bijbehorende CAO BTER Bouwnijverheid geregeld. Het betreft hier vooral uitvoerende functies voor het deelgebied kust- en oeverwerken. Deze CAO's worden namens de werkgevers afgesloten tussen Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), de Vereniging van Waterbouwers én de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) en FNV Bouw en CNV Vakmensen namens werknemers. Beide CAO's worden traditioneel algemeen verbindend verklaard teneinde concurrentie op arbeidsvoorwaardenniveau te beperken.

Het uitgangspunt van de Vereniging van Waterbouwers bij de ontwikkelingen rondom arbeidsvoorwaarden is dat de waterbouwbranche bekend blijft staan als een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast dienen de arbeidsvoorwaarden goed aan te sluiten op de praktijk.

Het dossier CAO's Bouwnijverheid wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers behandeld door de Kerngroep Sociale en Bemanningszaken.

Meer informatie: CAO Bouwnijverheid