Arbeidsomstandigheden

"Waar gehakt wordt vallen spaanders. Aan ieder werk kleven risico's en een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wie de risico's kent, kan er rekening mee houden. Of beter gezegd: moét er rekening mee houden. Want het is onaanvaardbaar om risico's te nemen die kunnen leiden tot persoonlijke ongevallen. Of tot schade aan het milieu."

Dit geeft precies de kern aan waarom wij grote waarde hechten aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Daarom besteden wij binnen de waterbouwbranche veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van allerlei voorlichtingsmateriaal over hoe de sector met veiligheidsrisico's tijdens het werk omgaat. Concrete voorbeelden daarvan zijn het Veiligheidsinstructieboekje Waterbouw, het Veiligheidshandboek, CROW P-132 en Abomafoon. Ook hebben de CAO-Partijen, bestaande uit de Vereniging van Waterbouwers, FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een Arbocatalogus Waterbouw ontwikkeld, waarin de algemene en specifieke risico's worden aangegeven die voor onze branche van toepassing zijn.

Behalve de informatie over het elimineren of beheersbaar maken van risico's maken we ook de verschillende wet- en regelgevingen en de samenhang daarvan inzichtelijk waarmee wij in onze branche te maken hebben. Dat laatste is vooral van belang voor de bedrijven die met meerdere wet- en regelgevingen te maken hebben zoals Arbeidswetgeving, Arbowet, Internationale Regelgeving, Zeevaart, Binnenscheepvaart, Milieuwetgeving en overige wetgeving.

Van de bedrijven die binnen de werkingssfeer van de Arbocatalogus vallen wordt verwacht dat zij gebruik maken van de werkmethoden of maatregelen die daarin staan aangegeven. Dit geldt vanzelfsprekend voor het goedgekeurde deel, maar ook voor het overige deel van de Arbocatalogus Waterbouw.

Overigens betekent dit niet dat er in de waterbouw van de beschreven maatregelen niet mag worden afgeweken. Echter, als dit gebeurt moet de werkgever de bewijslast leveren dat het juiste beschermingsniveau wordt gerealiseerd. Voor het goedgekeurde deel van de Arbocatalogus is dit het beschermingsniveau zoals omschreven in de Arbocatalogus en voor het overige deel is dit het beschermingsniveau zoals dat in de Arbowetgeving staat omschreven.

Het dossier Arbeidsomstandigheden wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers in de Werkgroep Arbo besproken.

Meer informatie: https://www.waterbouw.nl/werkgevers/arbocatalogus-waterbouw