Building with Nature

Building with Nature is daadwerkelijk bouwen mét de natuur, in plaats van bouwen en de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk beperken. Building with nature gaat om een nieuw vorm van planontwikkeling waarbij beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders en beheerders van projecten onderwerpen als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid met elkaar verenigen en elkaar laten versterken. Initiatiefnemers van dit programma zijn de waterbouwers Boskalis en Van Oord. Zij hebben een consortium geformeerd dat de veelzijdigheid van de Building with Nature opgave reflecteert. Dit consortium vormt een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse waterbouwsector. De Vereniging van Waterbouwers is een van de deelnemers en steunt het initiatief met een financiële bijdrage.