Task Force Delta Technologie

De Vereniging van Waterbouwers is samen met Bouwend Nederland en NLIngenieurs initiatiefnemer van de Task Force Delta Technologie. Doel van deze taskforce is om de belangen van het bedrijfsleven binnen de deltatechnologie zo goed mogelijk te behartigen. Juist het bundelen van krachten is belangrijk omdat projecten steeds meer multidisciplinair worden en het bedrijfsleven daar op een adequate manier op in moet spelen. Daarnaast fungeert de Task Force Delta Technologie als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het kader van Topsector Water en ondersteunt het de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het Kernteam Deltatechnologie.