Handhaving

Opdrachtgevers moeten, zo vindt de Vereniging van Waterbouwers, contractvoorwaarden handhaven. Dit overstijgt het individuele contract en hoe de individuele opdrachtgever en opdrachtnemer daar in een individueel project invulling aan geven. Handhaving van contractvoorwaarden dwingt een bedrijf zijn aanbieding voor de aangeboden prijs en kwaliteit uit te voeren. Handhaving voorkomt dat een lage prijs tijdens de uitvoering 'goedgemaakt' kan worden met meerwerk en/of het leveren van mindere kwaliteit. Die situatie doet het imago van de sector namelijk geen goed. Grote wijziging tijdens de uitvoering of het tekort schieten van de handhaving roept met terugwerkende kracht vragen op over de waarde van de aanbieding ten opzichte van de aanbiedingen van andere inschrijvende partijen. Daarnaast verandert een gebrek aan handhaving op het project met terugwerkende kracht het speelveld tussen aanbieders. Dergelijke situaties zijn onwenselijk en kan alleen door een juiste handhaving van het contract worden voorkomen. De waterbouwers zijn van mening dat aan deze onwenselijke situaties door een betere handhaving van het contract een einde kan komen.