Planning werken opdrachtgevers

Voor de bedrijfsvoering van onze leden is het hebben van inzicht in de planning van waterbouwkundige werken van cruciaal belang. Rijkswaterstaat en waterschappen moeten daarom zoveel mogelijk inzicht geven in de werken die er jaarlijks aan staan te komen.

Een goede en reële planning geeft de markt namelijk het inzicht dat nodig is om productiemiddelen en mensen beter in te plannen en te kunnen anticiperen op mogelijke investeringen. Ook kan de opdrachtnemer zich van te voren beter verdiepen in het werk, en duurzaamheidsvraagstukken kunnen beter worden opgelost. Daarentegen is het voordeel voor opdrachtgevers dat een betere planning meer concurrentie mogelijk maakt, minder claims uitlokt en teleurstellingen voorkomt. Afstemming over de planning van werken tussen opdrachtgevers onderling geeft ook inzicht in eisen en beschikbaarheid of vraag naar grondstoffen.

De Vereniging van Waterbouwers is continu met de relevante opdrachtgevers in gesprek over een verbeterslag van de planning.

Het dossier Planning van werken wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers besproken in de Kerngroep Markt en de werkgroep Markt.