Duurzaamheid

De Vereniging van Waterbouwers is voorstander van een duurzame en innovatieve waterbouw. Duurzaamheidambities zetten de waterbouwers aan tot innovatie en creativiteit en bieden goede kansen voor individuele bedrijven om zich te onderscheiden.

Op het terrein van duurzaamheid doet de waterbouwsector al veel. De reductie van CO2-uitstoot door een vermindering van het brandstofverbruik is in onze visie een eerste stap naar verduurzaming van de sector.

De schepen die de waterbouwbedrijven gebruiken zijn bijzonder kapitaalintensief en hebben een lange levensduur, van wel 30 jaar of langer. Dat maakt onze sector bijvoorbeeld anders dan de droge bouw of de transportsector, waar goedkoper materieel, zoals bijvoorbeeld vrachtwagens, worden gebruikt. Daar is ook verjonging, en daarmee vergroening, sneller realiseerbaar. Een nieuw schip is state of the art, ook op duurzaamheidsgebied, maar daarmee moeten we dus wel 30 jaar vooruit kunnen. Dat zijn aspecten die we mee moeten wegen als er over CO2-reductie van de vloot wordt gesproken. Daar komt overigens nog bij dat de zeegaande schepen van de waterbouwers over de hele wereld op waterbouwprojecten worden ingezet. We moeten voorkomen dat we, om te scoren op een EMVI-project in Nederland, een 'schoner schip' de halve wereld over moeten laten varen om in Nederland aan de EMVI te voldoen. Daar is duurzaamheid immers niet bij gebaat.

Green Deal Duurzaam GWW

Met deelname aan de Green Deal Duurzaam GWW willen wij een extra impuls geven aan een daadwerkelijke verduurzaming van de branche. Daarnaast presenteren de waterbouwers zich als een serieuze, zelfstandige partner die proactief met haar opdrachtgevers meedenkt in de doorontwikkeling van duurzaamheid in de waterbouw. Het toepassen van innovaties in projecten staat daarbij hoog op de agenda.

Het is van groot belang dat bij de ontwikkeling van duurzaamheidcriteria aandacht wordt besteed aan eenduidige instrumenten die door alle opdrachtgevers worden gebruikt. Wel zijn wij daar overigens bij van mening dat instrumenten niet leidend moeten zijn, maar alleen moeten worden ingezet om de achterliggende doelstelling (in veel gevallen CO2-reductie) te dienen. Daarbij moet naar ons idee ook rekening met het internationale karakter van de waterbouw en de vloot worden gehouden.

Het dossier Duurzaamheid wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers besproken in de werkgroep Duurzaamheid en de Kerngroep Markt

Markt & regelgeving, materieel & technologie en duurzaamheid

Klik hier om meer te lezen over Markt & regelgeving, materieel & technologie en duurzaamheid