Grote waterveiligheidsprogramma’s

Onder de grote programma's verstaan wij het Deltaprogramma, het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier. Wij maken ons er sterk voor dat de waterbouwers actief bij deze programma's betrokken worden. Dit met als doel om de kennis en ervaring van de waterbouwers optimaal in te zetten om Nederland te beschermen. Tegelijkertijd zet de Vereniging van Waterbouwers in op een adequate financiering van de programma's en de uitvoering van de noodzakelijke waterbouwkundige werken.

De Vereniging van Waterbouwers maakt zich sterk voor het toepassen van innovatieve contractvormen en innovatieve technieken bij de uit te voeren werken. Daarover zijn we in gesprek met de verschillende opdrachtgevers.

De grote waterveiligheidsprogramma's worden binnen de Vereniging van Waterbouwers besproken in de Kerngroep Markt.