BPKV

Het is voor de waterbouw van groot belang dat door middel van aanbesteden op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) bij selectie- en gunningprocedures aandacht wordt besteed aan kwaliteit. Door te gunnen op kwaliteit kunnen de échte professionals, die ook meer kwaliteit bieden, zich namelijk onderscheiden van de beunhazen.

Daarnaast is transparantie bij selectie- en gunningprocedures van groot belang. Zowel vooraf als achteraf bij de beoordeling. De Vereniging van Waterbouwers zet zich ervoor in dat opdrachtgevers vooraf duidelijker omschrijven hoe inschrijvingen beoordeeld gaan worden.

Gunnen op basis van prijs én kwaliteit staat bij de waterbouwers voorop. Maar gunnen op laagste prijs kan natuurlijk nog steeds. Het gunningscriterium laagste prijs is in veel gevallen het meest geschikte criterium om te bepalen welke aanbieding voor de opdrachtgever de beste is. Als gebruik wordt gemaakt van een RAW-bestek, waarmee de verlangde (minimum)kwaliteit gedetailleerd en eenduidig wordt vastgelegd, is de laagste prijs het meest voor de hand liggend criterium.

Het dossier BPKVwordt binnen de Vereniging van Waterbouwers besproken in de Kerngroep Markt.