Inkoopstrategie opdrachtgevers

Inkoopstrategie opdrachtgevers

Tijden zijn aan het veranderen. Opdrachtgevers van waterbouwkundige werken gebruiken in toenemende mate nieuwe contractvormen zoals Design & Construct (D&C) en prestatiecontracten. Zo kiest Rijkswaterstaat (RWS) er in haar inkoopstrategie voor om voor alle werken D&C en prestatiecontracten toe te passen. Ook decentrale opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten geven aan deze trend te willen volgen. Echter, een groot deel van de waterbouwwerken wordt door hen nog altijd met een RAW-contract, onderhands of openbaar, aanbesteed en onder UAV-voorwaarden uitgevoerd.

De Vereniging van Waterbouwers vindt het vooral van belang dat het gekozen contract in de eerste plaats past bij de omvang van het werk en de uitdagingen die daarin zitten. We zijn overigens wel een voorstander van innovatieve contractvormen zoals D&C en prestatiecontracten. Het zet de waterbouwers namelijk aan tot innovatie en creativiteit en biedt goede kansen voor individuele bedrijven om zich te onderscheiden. Daarbij is het wel van belang, dat vooraf duidelijk is wat de te leveren prestatie is. Opdrachtgevers dienen vooraf voldoende (en juiste) informatie te verschaffen En wanneer achteraf blijkt, dat deze informatie in het gunningtraject onjuist of onvolledig was, moet daar bij de afrekening rekening worden gehouden.

Het dossier Inkoopstrategie opdrachtgevers wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers besproken in de Kerngroep Markt.