Binnenvaart waterbouwvloot (zoet)

Binnenvaart waterbouwvloot (zoet)

Het aantal binnenvaartdossiers met waterbouwbelang is de laatste jaren enorm toegenomen en dat zal zo blijven nu het “drijvend werktuig" is opgenomen als wettelijke definitie en wordt aangemerkt als speciale categorie binnenschip in ES-TRIN/ de Binnenvaartwet.

De harmonisatie van de binnenvaartregimes onder CESNI is gereed en onder ES-TRIN (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) wordt nieuwe regelgeving opgesteld. Hierdoor raakt het “drijvend werktuig" steeds meer verankerd in (inter)nationale binnenvaart regelgeving. Het is dan ook van groot belang goed te kijken of en in welke mate de wijzigen of nieuwe regelgeving de waterbouwbelangen raken.

Onderwerpen

 • Certificering Drijvende Werktuigen
 • Certificering Koppelpontons gebruikt in samenstellen
 • NRMM-verordening (Non-Road Mobile Machinery / Fase V)
 • Vergroening vloot en emissies:
  • Green Deal EU
  • Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
  • Havenverordening Amsterdam en Rotterdam (inwerking getreden per 6 januari 2020) met paragraaf 13 inhoudende de CCRII-zone in de haven van Rotterdam per 1-1-2025
 • ES-TRIN:
  • Overgangsbepalingen
  • Certificering Koppelpontons gebruikt in samenstellen
  • Overgangsbepalingen voor elektrische aandrijvingen (hoofdstuk 11 ES-TRIN)
  • Afgifte van certificaten, territoriale bevoegdheid van de Commissies van Deskundigen
  • Procedure ter vaststelling inbouw van een gemariniseerde motor / erkenning
  • Wijzigingsvoorstellen m.b.t. wettelijke definities zoals bijvoorbeeld “motorschip