Waterbouwprijs 2019

Op 3 oktober 2019 wordt de Waterbouwprijs weer uitgereikt tijdens de Waterbouwdag. Dit jaar is het thema van de Waterbouwdag: naar circulair bouwen in water. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Deze enorme mondiale opgave heeft ook betrekking op onze waterbouwsector. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen?

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Waterbouwprijs

De winnaars van de Waterbouwprijs 2019 zijn bekend. Bekijk onderaan deze pagina de videoclips van de uitslag.

1e Prijs genomineerde HBO:
Annemarie Punter en Rens van der Meijden afgestudeerd aan de Avans Hogeschool wonnen met hun afstudeerproject Opslaan overtollige windenergie". Energieopslag is één van de grootste uitdagingen van deze tijd en ook binnen de Waterbouw zijn er al diverse ideeën voor ontwikkeld en getest. Rens en Annemarie hebben als mogelijke oplossing hiervoor echter een nieuw idee onderzocht: de mechanische opslag van windenergie in overtollige (gas)pijpleidingen op de zeebodem. In de studie worden de relevante aspecten zoals een beschouwing van omzettingsverliezen, werktuigbouwkundige aspecten en een financiële analyse zeer grondig uitgewerkt. Het is een leesbaar en goed verzorgd Engelstalig rapport (zelfs voor een leek) met duidelijke goed leesbare figuren en een prima presentatie. De jury was onder de indruk van de manier waarop Rens en Annemarie meerdere inhoudelijke disciplines hebben gebruikt om tot een eerlijke, objectieve en goed onderbouwde negatieve eindconclusie te komen. Dit onderzoek is door de jury unaniem beloond met de eerste prijs.

1e Prijs genomineerde Academici:
Sjoerd Warringa afgestudeerd aan de TU Delft won met zijn afstudeerproject “Subsea Cable Trencher Performance on Sand Dunes". Sjoerd Warringa heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de zogenaamde remotely operated vehicles (ROV's) die gebruikt worden bij het leggen en begraven van offshore kabels. De studie speelt daarmee in op een actueel onderwerp gezien het grote aantal windparken dat de komende jaren nog gerealiseerd gaat worden. De strengere eisen met betrekking tot de diepteligging van de kabels zijn technisch uitdagend en de aanleiding voor dit onderzoek. Sjoerd heeft twee belangrijke aspecten onderzocht:

1. het begraven van de kabel (trenchen) inclusief het mechanisch gedrag van de kabel en

2. de tractie van de ROV bij de aanwezigheid van zandduinen. Voor beide aspecten heeft hij (numerieke) modellen ontwikkeld waarmee de invloed van zandeigenschappen, bodemhelling, geïnstalleerd vermogen, kabel eigenschappen en voortgangssnelheid op de begravingsdiepte kan worden berekend. De uitkomsten van de modellen kwamen ook goed overeen met (beperkte) praktijkmetingen. De studie is een mooi voorbeeld van hoe een complex probleem kan worden geschematiseerd, gemodelleerd en gevalideerd, waarbij de resultaten direct in de praktijk toepasbaar zijn.

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innovativiteit van het afstudeerproject. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering.

Doel Waterbouwprijs
Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

De genomineerde van 2019 zijn:

Categorie Wetenschappelijk Onderwijs:

Anna Kosters TU Delft
Human Interventions in River-Estuary Systems: a case study of the Loire France.

Sjoerd Warringa TU Delft
Subsea Cable Trencher Performance on Sand Dunes.

Luisa Torres TU Delft
Flood Risk Assessment of the Clear Creek Watershed considering compound events.

Han de Jong TU Delft
Optimizing closure works: A case study on the Kalpasar closure dam.

Marc Levinson TU Delft
Standardization of Mitre Gates.


Categorie Hoger Beroepsonderwijs:

Mike van den Noord – Hogeschool Rotterdam
Verlengen van een sluis met minimale stremming.

Enno Buiter – Haagse Hogeschool
Deformation of dynamically stable scour protection for offshore monopile foundations.

Annemarie Punter en Rens van der Meijden – Avans Hogeschool
Opslaan Overtollige Windenergie.

Jan Rigter, Jan Willem Bekendam en Kevin van Donselaar – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ecologische Verrijking van Breuksteenconstructies.

Niek Schasfoort en Julian Hoogvorst – Hogeschool Van Hall Larenstein
Dijkvegetatie goed gegrond.