Waterbouwprijs 2019

Op 3 oktober 2019 wordt de Waterbouwprijs weer uitgereikt tijdens de Waterbouwdag. Dit jaar is het thema van de Waterbouwdag: naar circulair bouwen in water. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Deze enorme mondiale opgave heeft ook betrekking op onze waterbouwsector. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen?

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Waterbouwprijs

De winnaars van de Waterbouwprijs 2018 waren:

In de categorie hbo:

1e prijs: Niels de Vos - Hogeschool Rotterdam
Niels de Vos van de Hogeschool Rotterdam won met zijn scriptie “Subsea chain cutting trenching". Hij heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de combinatie van snijden en transporteren van grond tijdens het baggeren van sleuven voor kabels door tracked ROV's op de zeebodem. Deze studie speelt daarmee in op een actueel en praktisch uitdagend onderwerp, namelijk de toenemende vraag naar het ondergronds aanleggen van kabels voor offshore windparken en daarbij een minimale diepte bereiken. In het onderzoek worden werktuigbouwkunde en geotechniek met elkaar verbonden om de processen te beschrijven en alternatieven af te wegen. Hierbij worden zowel theoretische overwegingen als praktische overwegingen meegenomen. In zijn rapportage weet Niels de Vos een complex onderwerp helder te beschrijven en komt hij met systematische afwegingen voor de verschillende oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van dit specifieke en uitdagende baggerproces.

2e prijs: Paul Sinnema & Marco Aldershof - Hanze Hogeschool Groningen - ''Building with Nature in de Waddenzee''
3e prijs: Kim van Rossum - Hogeschool Zeeland - ''Rock Design'''

Film genomineerden Waterbouwprijs hbo

In de categorie academici

1e prijs: Stefan Gerrits - TUDelft
Stefan Gerrits van de TU Delft won met zijn scriptie “Feasibility Study of the Hub and Spoke Concept in the North Sea“.
Wat is de optimale locatie van een kustmatig eiland in de Noordzee voor het verbinden van offshore windmolenparken met de elektriciteitsnetwerken aan land? Stefan Gerrits levert een belangrijke bijdrage aan het antwoord op dit vraagstuk van de energietransitie. De jury waardeert de uitgevoerde marktanalyse en gevolgde integrale aanpak van de studie waarin niet alleen naar omgevingscondities van water en grond is gekeken, maar ook naar bouwmethoden, bouwkosten en de opbrengsten van een eiland als functie van de plaats. Al deze parameters zijn samengebracht in een model waarmee voor elke locatie in de Noordzee de haalbaarheid van een Hub and Spoke eiland kan worden vastgesteld. De resultaten van dit model leveren een goede bijdrage aan het debat over de beste locatie van een mogelijk eiland in de Noordzee.

2e prijs: Menno de Ridder - TUDelft - ''Non-hydrostatic wave modelling of coral reefs with the addition of a porous in-canopy model''
3e prijs: Mick van Montfoort - TUDelft - ''
Safety assessment method for marco-stability of dikes with high foreshores''

Film genomineerden Waterbouwprijs academici