Waterbouwprijs 2019

Op 3 oktober 2019 wordt de Waterbouwprijs weer uitgereikt tijdens de Waterbouwdag. Dit jaar is het thema van de Waterbouwdag: naar circulair bouwen in water. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Deze enorme mondiale opgave heeft ook betrekking op onze waterbouwsector. Hoe kunnen wij hieraan bijdragen?

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Waterbouwprijs

Augustus 2019: momenteel buigen de Waterbouwprijsjury's zich over de afstudeerprojecten die door de eerste ronde zijn gekomen (10x HBO en 10x WO). Tweede week september zijn de 5 (per categorie) genomineerde afstudeerprojecten bekend.