Markt & regelgeving, materieel & technologie en duurzaamheid

Markt & regelgeving, materieel & technologie en duurzaamheid

Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Een moderne samenleving als die van ons kan immers alleen bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen, een goede vervoersinfrastructuur bezit en kan beschikken over voldoende ruimte voor allerlei economische activiteiten. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte. Zij hebben leren leven met het water en leren bouwen in het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.

De leden van de Vereniging van Waterbouwers nemen hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat de Nederlandse waterbouw sector steeds duurzamer werkt en de maatschappelijke meerwaarde groter wordt. De complexiteit van de sector speelt een rol bij de invulling van de duurzaamheidsambities in Nederlandse waterbouwwerken. Om het voor de waterbouwers mogelijk te maken onze ambities te realiseren, zien wij ook een rol voor de minister van Infrastructuur en Milieu.

In een paper adresseert de Vereniging van Waterbouwers haar positie ten aanzien van (het samenspel tussen) markt & regelgeving, materieel & technologie en duurzaamheid.

Inhoudelijk sluit deze paper aan op meer mondiaal georiënteerde standpunten van de EuDA onder andere verwoord in de EuDA-position paper 'Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from Maritime Transport

Samenvatting (.pdf)
Volledige Position Paper (.pdf)
Leaflet (.pdf)
Position Paper : Position Paper EuDA (.pdf)
Position Paper: VvW notitie Standpunt Duurzaamheid in waterbouwprojecten 2015 (.pdf)