Markt en innovatiedag waterschappen Samen werken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, ontwikkelen waterschappen en marktpartijen gezamenlijk de hernieuwde Marktvisie Waterschappen en delen deze graag met u. Daarom vragen de Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma u de Markt & Innovatiedag Waterschappen op donderdag 17 november alvast in uw agenda te noteren.


Waterschappen en bedrijven presenteren er innovatieve projecten rond waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Er zijn diverse verdiepende workshops en lezingen over innovatie en goed opdrachtgeverschap/ opdrachtnemerschap. Daarnaast wordt in de middag de Waterinnovatieprijs 2016 uitgereikt. Meer info:https://www.waterinnovatieprijs.nl/