Algemene Leden Vergadering

Gezien de huidige maatregelen, waarin nog altijd een beperkte groepsgrootte en beperkte bewegingsruimte is opgenomen, is besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) te laten plaatsvinden op 14 september 2021. (De eerder gecommuniceerde optionele datum van 29 juni vervalt hiermee).
Wij streven ernaar om de ALV weer op fysieke wijze te organiseren, mits de coronamaatregelen dat toelaten.

In juli ontvangen de leden een uitnodiging met nadere informatie omtrent de locatie, het programma en de wijze waarop het evenement op een veilige manier kan plaatsvinden. Als gast verwelkomen wij Peter Glas, Deltacommissaris, die met de leden in gesprek gaat over zijn visie op de toekomstige water(bouw)opgaven in de Nederlandse delta.