Algemene Leden Vergadering

Water en de wijze waarop we het inpassen in onze omgeving, is diep verankerd in de Nederlandse samenleving. De recente overstromingen in het zuiden van ons land hebben enerzijds wederom laten zien welke kracht en impact water heeft en anderzijds hoe belangrijk de waterbouw is in de keten van watermanagement. In een bredere context wordt gediscussieerd over klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor ons waterrijke land. En ook de vervanging en renovatie van de Nederlandse (natte) infrastructuur is een opgave die de waterbouwsector de komende jaren zal bezig houden.

Het is tijd om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstbestendigheid van het watersysteem in de Nederlandse delta en de rol daarin van waterbouwers en de Vereniging van Waterbouwers. Op een mooie locatie, aan de rand van een recreatieplas, blikken we met elkaar terug op de eerste helft van 2021 en kijken we samen met een inspirerende spreker vooruit.

Leden van de Vereniging van Waterbouwers worden van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 14 september 2021. Als de coronamaatregelen het toelaten en we op veilige afstand van elkaar blijven, kunnen we deze keer weer fysiek bijeen komen.

We starten de Algemene ledenvergadering met een lezing van de bevlogen Deltacommissaris Peter Glas. Vervolgens is er ruimte voor discussie en heeft u de kans om met Peter Glas in gesprek te gaan.

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom en Opening
14.10 uur Lezing Deltacommissaris Peter Glas
14.30 uur In gesprek met Peter Glas
15.00 uur Pauze
15.30 uur Algemene Ledenvergadering
16.30 uur Netwerkborrel (met eventueel deelname aan het informele programma), met aansluitend Dinerbuffet
20.30 uur EindeProgramma

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 6 september 2021 een mail te sturen naar info@waterbouwers.nl.