Algemene Ledenvergadering : Toekomst van de waterbouwsector

De Nederlandse waterbouw heeft als taak om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, de zoetwatervoorziening en vaarwegen op peil te houden en te werken aan de randvoorwaarden voor economische groei. Dit is een opgave met veel aspecten. Als Vereniging zetten we ons in voor een zo optimaal mogelijk klimaat op het gebied van duurzaamheid, marktomstandigheden, wet- en regelgeving en sociale zaken.

Tijdens de komende Algemene ledenvergadering blikken we terug op het afgelopen jaar en laten we u zien hoe de verenigingsstrategie is uitgewerkt in concrete plannen voor 2021. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 12 januari 2021 de Algemene Ledenvergadering digitaal bij te wonen.

Als gastspreker verwelkomen wij Erik Wagener, Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hij vertelt de leden over de toekomstige opgaven en de huidige stand van zaken van het programma en zijn kijk op de samenwerking tussen de waterschappen en de waterbouwers.

De Algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats via een digitaal platform. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.