Kerngroep Markt 25 november 2020 Vergadering Kerngroep Markt 25 november 2020

Laatste vergadering van 2020. Vergadering en diner in restaurant Kampanje te Hardinxveld-Giessendam.