Fly Seaport 2019

Op donderdag 20 juni 2019 bent u van harte welkom op de eerste editie van Fly Seaport 2019.

Tijdens deze dag maakt u kennis met verschillende visies over haalbaarheid, kosten, ecologische effecten. Ook hoort u over de aanleg en inrichting van Schiphol in Zee als de duurzame en noodzakelijke oplossing voor de uitbreiding van één van de belangrijkste pijlers binnen onze economie!

Hoe ga
at dit ambitieuze project eruitzien? Hoe wordt de vaste landverbinding gerealiseerd met aansluiting op bestaande en nieuwe infrastructuur? Wat betekent het voor het milieu, leefomgeving en gebiedsontwikkeling? U hoort het van experts.

Laat u tijdens Fly Seaport 2019 informeren en inspireren! Er is tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst genoeg tijd om met elkaar professioneel van gedachten te wisselen.

Aanmelden kan via deze link.