Algemene Leden Vergadering 2019 De Vereniging van Waterbouwers nodigt haar leden van harte uit voor de ALV op dinsdag 15 januari tijdens de InfraTech in Ahoy Rotterdam.
Het thema van InfraTech 2019 is Future Proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse infrastructuur - volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld - maar voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Hoe Future Proof zijn onze gemeenten en overheden? Hoe Future Proof zijn onze exposanten? Dat laten zij u graag zien van 15 t/m 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy.

Programma ALV
Tijdens de ALV staan we stil bij de behaalde resultaten in 2018 en de strategische speerpunten voor 2019.Het bestuur is voornemens aan de leden voor te stellen om een deel van het batige saldo te gebruiken voor projecten die van belang zijn voor de toekomst van de waterbouw in de periode 2019-2025. U heeft hier meer over kunnen lezen in het door het EIB in opdracht van de vereniging uitgevoerde onderzoek over de waterbouwperspectieven in de periode 2018-2028.

Middels een aparte notitie van de penningmeester van de vereniging wordt u tenminste een week voor de algemene leden vergadering hiervan op de hoogte gesteld. Ook hebben we het havenbedrijf Rotterdam uitgenodigd om meer te vertellen over de plannen van het havenbedrijf in 2019 wat betreft de onderwerpen duurzaamheid en veiligheid.

Datum: dinsdag 15 januari 2019
Tijdstip: 16.30 uur inloop met een kop koffie

Locatie: Ahoy Rotterdam Dock 3

Programma
16.30 uur – 17.00 uur: Inloop
17.00 uur – 17.30uur: Welkomstwoord door Hendrik Postma
17.30 uur – 18.00 uur: Nieuwe projecten
18.00 uur – 19.00 uur: Havenbedrijf aan het woord
19.00 uur – 20.30 uur: Diner

Aan-en afmelden
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 11 januari een mail te sturen naar (info@waterbouwers.nl). De vergaderstukken ontvangt u ruim voor de vergadering.Wij hopen u op 15 januari te mogen verwelkomen in Ahoy. Nog niet aangemeld voor de Infratech? Registreer hier uw gratis bezoek!